Chuyên mục: Thiết lập và sử dụng

Hướng dẫn thiết lập và sử dụng các sản phẩm

Cách kết nối Loa Bose FreeSpace FS2P với Amply Bose IZA 2120 HZ

Hướng dẫn cách kết nối Loa Bose FreeSpace FS2P với Amply Bose FreeSpace IZA 2120 HZ

Giới thiệu chi tiết ứng dụng Bose L1 Mix

Bose L1 Mix là ứng dụng điều chỉnh cài đặt không dây cho Loa Bose L1 Pro

Bose Home Speaker: Khôi phục cài đặt khi xuất xưởng

Khôi phục Loa Bose Home Speaker về cài đặt khi xuất xưởng sẽ xóa tất cả cài đặt nguồn, âm lượng và mạng khỏi loa đồng thời đưa loa về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng.

Cập nhật Loa thông minh Bose Home Speaker theo cách thủ công

Các bản cập nhật sẽ có sẵn cho Loa thông minh Bose Home Speaker của bạn theo thời gian. Cập nhật tự động xảy ra khi kết nối với ứng dụng Bose Music và với mạng Wi-Fi® bằng truy cập internet.

Chức năng của nút Loa thông minh Bose Home Speaker

Hướng dẫn chức năng của các nút Loa thông minh Bose Home Speaker

Điều chỉnh âm trầm và âm bổng Bose Wave Soundtouch 4

Hướng dẫn cách điều chỉnh âm trầm, âm bổng của Bose Wave Soundtouch 4

Cập nhật hệ thống Bose Wave SoundTouch

Cập nhật hệ thống Bose Wave SoundTouch 4 theo cách thủ công   Trước khi bạn bắt đầu   Các bản cập nhật sẽ có sẵn cho hệ thống SoundTouch của bạn theo thời gian. Khi có bản cập nhật phù hợp, ứng dụng SoundTouch sẽ nhắc bạn cập nhật khi mở ứng dụng. Bạn

Bật chế độ chờ cho Hệ thống Bose Wave SoundTouch IV

Bạn có thể bật chế độ chờ cho Hệ thống Bose Wave SoundTouch IV bằng cách tháo cáp Ethernet và tắt Wi-Fi, Bluetooth.

Sổ tay hướng dẫn Bose Soundtouch 30

Sổ tay và sách hướng dẫn Bose Soundtouch 30

Cập nhật hệ thống SoundTouch theo cách thủ công

Các bản cập nhật sẽ có sẵn cho hệ thống SoundTouch theo thời gian. Khi có bản cập nhật phù hợp, ứng dụng SoundTouch sẽ nhắc bạn cập nhật khi mở ứng dụng.