Sử dụng micro thoại loa Bose Revolve, Revolve Plus

Đánh giá

Nút Multi-function điều khiển các cuộc gọi micro thoại trên thiết bị di động từ loa. Dưới đây là danh sách các chức năng của micro thoại.

Thực hiện cuộc gọi:
Nhấn và giữ nút Multi-function để kích hoạt quay số bằng giọng nói (Siri)

Tắt micro thoại và chuyển sang một thiết bị di động (trong cuộc gọi):
Nhấn và giữ nút Multi-function

Nhận cuộc gọi:
Nhấn nút Multi-function

Từ chối cuộc gọi:
Nhấn và giữ nút Multi-function

Kết thúc cuộc gọi:
Nhấn nút Multi-function

Chuyển đổi giữa các cuộc gọi:
Nhấn vào nút Multi-function hai lần

Tắt tiếng cuộc gọi:
Nhấn và giữ đồng thời các nút + và – . Nhấn và giữ lại để bật tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *