Tag: lắp đặt âm thanh phòng họp

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp HĐND tỉnh Cao Bằng

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp HĐND tỉnh Cao Bằng với Yamaha và Bosch

Lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường tại Công ty xăng dầu Quảng Trị

Saomai Audio đã lắp đặt hệ thống âm thanh cho Petrolimex Quảng Trị

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp, hội trường

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp, hội trường, hội thảo, hội nghị, sân khấu

1 Các bình luận