Tag: lắp đặt âm thanh hội nghị

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp với giải pháp Bosch

Giải pháp này được ứng dụng trong phòng họp, phòng hội nghị, phòng hội thảo, phòng họp trực tuyến, hội trường,...

Lắp đặt âm thanh phòng họp tại Trung tâm mục vụ TGP Hà Nội

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội

Lắp đặt âm thanh phòng họp tại UBND huyện Lạng Giang

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang)

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp, hội trường

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp, hội trường, hội thảo, hội nghị, sân khấu