Tag: hệ thống âm thanh nhà thờ

Lắp đặt âm thanh nhà thờ Giáo xứ Cát Lại (Hà Nam)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Cát Lại (Hà Nam)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Thanh Giã (Bắc Giang)

Lắp đặt âm thanh nhà thờ Thanh Giã, thuộc giáo hạt Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Kim Thành (Nam Định)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Kim Thành (Nam Định) với loa Bose MA12 và loa Bose AMU208.

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo họ Đại Lợi (Vĩnh Phúc)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Đại Lợi (Vĩnh Phúc)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa với loa bose MA12

Lắp đặt âm thanh nhà thờ chính tòa Giáo phận Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng với Loa Bose Panaray MA12 và loa Bose ArenaMatch Utility AMU208.

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo họ Khuyến Lương (Hà Nội)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Khuyến Lượng (Hà Nội)

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo xứ Sơn Miêng

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Sơn Miêng với loa Bose Panaray MA12

Lắp đặt bổ sung và cấu hình lại âm thanh nhà thờ Lớn Hà Nội

Cuối năm 2020, Saomai Audio đã lắp đặt bổ sung thiết bị và cấu hình lại hệ thống âm thanh của nhà thờ Lớn Hà Nội.

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Phan Thôn (Nghệ An)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Phan Thôn thuộc giáo hạt Cầu Rầm, giáo phận Vinh với Loa Bose MA12