Tag: cập nhật bose wave soundtouch

Cập nhật hệ thống Bose Wave SoundTouch

Cập nhật hệ thống Bose Wave SoundTouch 4 theo cách thủ công   Trước khi bạn bắt đầu   Các bản cập nhật sẽ có sẵn cho hệ thống SoundTouch của bạn theo thời gian. Khi có bản cập nhật phù hợp, ứng dụng SoundTouch sẽ nhắc bạn cập nhật khi mở ứng dụng. Bạn cũng có thể kiểm tra theo cách thủ công xem có bản cập nhật trong ứng dụng SoundTouch không qua những bước sau đây:   1. Trong ứng dụng SoundTouch, hãy chọn Menu (≡) > Settings (Cài đặt) > Speaker Settings (Cài đặt loa). Trên máy tính để bạn và máy tính bảng, nếu biểu tượng Menu (≡) không hiển thị, thì có thể giao diện menu đã được mở   2. Chọn UPDATE (CẬP NHẬT). Nếu nút UPDATE có màu xám, tức không có bản cập nhật nào cho hệ thống của bạn Lưu ý: Các bản cập nhật được phát hành theo đợt, vì vậy không phải tất cả người dùng đều nhận các bản cập nhật cùng lúc. Có thể cần đến 2 tuần từ ngày phát hành trước khi bản cập nhật mới nhất hiển thị cho hệ thống của bạn.