Tag: bose powerspace p21000a

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Khoan Vỹ, Hà Nam

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Khoan Vỹ với loa Bose Panaray MA12, Bộ xử lý âm thanh Bose ControlSpace SP-24, Bộ khuếch đại Bose PowerSpace P21000A và Bàn trộn kỹ thuật số Mixer Yamaha TF3.

Lắp đặt âm thanh nhà thờ Giáo xứ An Khoái, Hà Nam

Nhà thờ Giáo xứ An Khoái, Hà Nam đã được lắp đặt hệ thống âm thanh với Loa Bose MA12, Bose PowerSpace P21000A, Mixer Yamaha MGP12X,...

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình với Loa Bose Panaray MA12, Loa Bose 402 series, Mixer Yamaha TF3,...

Lắp đặt Loa Bose MA12 tại Nhà thờ giáo họ Bình Chính (Hà Nam)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Bình Chính (Hà Nam) với Loa Bose MA12