Tag: loa bose panaray ma12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Phan Thôn (Nghệ An)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Phan Thôn thuộc giáo hạt Cầu Rầm, giáo phận Vinh với Loa Bose MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Văn Côi, TGP Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Văn Côi, Tổng giáo phận Sài Gòn với Loa Bose MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Trung Đồng (Thái Bình)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Trung Đồng với Loa Bose Panaray MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Sơn Lộc

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa với Loa Bose Panaray MA12, Loa Bose 402 Series IV,...

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình với Loa Bose Panaray MA12, Loa Bose 402 series, Mixer Yamaha TF3,...