Tag: loa bose 402 series iv

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Sơn Lộc

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, Giáo phận Hưng Hóa với Loa Bose Panaray MA12, Loa Bose 402 Series IV,...

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Văn Phú, Quảng Bình với Loa Bose Panaray MA12, Loa Bose 402 series, Mixer Yamaha TF3,...

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nhà thờ Giáo xứ Phú Mỹ (Hà Nội)

Lắp đặt hệ thống âm thanh Nhà thờ Giáo xứ Phú Mỹ (Hà Nội) với Loa Bose 402 Series IV

Lắp đặt Loa Bose 402 Series IV tại Nhà thờ Giáo họ Nam Biên, Thái Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo họ Nam Biên, thuộc Giáo Xứ Xuân Hòa, Giáo Phận Thái Bình.

Lắp đặt Loa Bose 402 Series IV tại Nhà thờ Hòa Khê (Hà Nội)

Nhà thờ giáo xứ Hòa Khê (Phú Xuyên, Hà Nội) được lắp đặt Loa Bose 402 Series IV

Lắp đặt âm thanh nhà thờ xứ Hà Đông

Saomai Audio lắp đặt âm thanh nhà thờ xứ Hà Đông

Âm thanh Nhà thờ Du Sinh (Đà Lạt) với Loa Bose 402 Series IV

Saomai Audio đã tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Du Sinh ở Đà Lạt.