Tag: lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp với giải pháp Bosch

Giải pháp này được ứng dụng trong phòng họp, phòng hội nghị, phòng hội thảo, phòng họp trực tuyến, hội trường,...

Lắp đặt âm thanh phòng họp tại Trung tâm mục vụ TGP Hà Nội

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội

Lắp đặt âm thanh phòng họp tại UBND huyện Lạng Giang

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang)

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc

DIC Star Hotels & Resorts Vinh Phuc đã nâng cấp hệ thống âm thanh phòng họp có diện tích 80m2.

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp HĐND tỉnh Cao Bằng

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp HĐND tỉnh Cao Bằng với Yamaha và Bosch

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp tại Ngân hàng Vietinbank

Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp cho một chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank tại Vĩnh Phúc