Tag: lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ

Lắp đặt âm thanh nhà thờ Giáo xứ Cát Lại (Hà Nam)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Cát Lại (Hà Nam)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Thanh Giã (Bắc Giang)

Lắp đặt âm thanh nhà thờ Thanh Giã, thuộc giáo hạt Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Do Nha (Hà Nam)

Saomai Audio đã sử dụng các loa Bose MA12 để lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Do Nha với diện tích 600m2

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Kim Thành (Nam Định)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Kim Thành (Nam Định) với loa Bose MA12 và loa Bose AMU208.

Lắp đặt âm thanh nhà thờ chính tòa Giáo phận Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng với Loa Bose Panaray MA12 và loa Bose ArenaMatch Utility AMU208.

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo họ Khuyến Lương (Hà Nội)

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo họ Khuyến Lượng (Hà Nội)

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo xứ Sơn Miêng

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Sơn Miêng với loa Bose Panaray MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Văn Côi, TGP Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Văn Côi, Tổng giáo phận Sài Gòn với Loa Bose MA12

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Yên Đại (Vinh, Nghệ An)

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo xứ Yên Đại, giáo hạt Cầu Rầm, giáo phận Vinh với Loa Bose Panaray MA12

Lắp đặt âm thanh nhà thờ giáo xứ Phúc Yên – Giáo phận Bắc Ninh

Nhà thờ giáo xứ Phúc Yên - Giáo phận Bắc Ninh được lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ với Loa Bose MA12 và Loa Bose 402 Series IV