Tag: he thong am thanh nha tho

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ An Lạc – Thái Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh Loa Bose MA12 và Loa Bose 402 seri IV nhà thờ An Lạc - Thái Bình

Lắp đặt hệ thống âm thanh nhà thờ Giáo xứ Đại Đồng – Bùi Chu

Giáo Xứ Đền Thánh Chúa Kito Vua Đại Đồng - Bùi Chu được lắp đặt hệ thống âm thanh Bose Professional

Lắp đặt Loa Bose 402 Series IV tại Nhà thờ Hòa Khê (Hà Nội)

Nhà thờ giáo xứ Hòa Khê (Phú Xuyên, Hà Nội) được lắp đặt Loa Bose 402 Series IV

Lắp đặt Loa Bose MA12 tại Nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên (Hà Nội)

Loa Bose MA12 và Loa Bose 402 Seri IV được lắp đặt tại Nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên

Lắp đặt Loa Bose 402 Seri IV tại Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (Nam Định)

Lắp đặt Loa Bose 402 Seri IV tại Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (Nam Định)