Tag: bose controlspace cc 64

Hệ thống âm thanh Bose tại The Rezz Hotel (Australia)

The Rezz Hotel (Australia) được lắp đặt hệ thống âm thanh Bose Professional, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho khách hàng.

Lắp đặt hệ thống âm thanh Bose tại Nhà máy bia Slipstream, Úc

Nhà máy bia Slipstream, Úc được lắp đặt hệ thống âm thanh Bose

Lắp đặt loa Bose Professional tại Đấu trường khúc côn cầu Oskarshamn

Giải pháp Bose ArenaMatch được lắp đặt tại Đấu trường khúc côn cầu Arena Oskarshamn, Thụy Điển