Quản lý thiết bị Bluetooth cho loa Bose Soundbar

Đánh giá

Quản lý thiết bị Bluetooth Loa Bose Soundbar 500Loa Bose Soundbar 700

 

Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth

 

Trên thiết bị được kết nối, mở menu Bluetooth, chọn loa Bose soundbar rồi chọn ‘Disconnect’ (Ngắt kết nối).

Đừng chọn ‘Forget device’ (Quên thiết bị) hay tùy chọn tương tự, trừ khi bạn muốn xóa hoàn toàn loa soundbar khỏi danh sách các thiết bị đã kết nối trước đó trên thiết bị của mình. 

 

Kết nối lại thiết bị Bluetooth

 

Trên điều khiển từ xa, nhấn vào nút Bluetooth. Loa soundbar sẽ cố gắng kết nối với thiết bị được kết nối lần gần nhất. Nếu loa không tìm thấy thiết bị được kết nối lần gần nhất trong vòng 30 giây, nó sẽ cố gắng kết nối với thiết bị được kết nối lần gần nhất tiếp theo. Loa soundbar ghi nhớ được tám thiết bị được kết nối sau cùng.

Khi cố gắng kết nối lại với thiết bị, nhớ đảm bảo thiết bị đó đang bật, chức năng Bluetooth được bật và thiết bị cách loa soundbar trong phạm vi 30 feet (9 mét).

Bạn có thể quản lý các kết nối Bluetooth bằng ứng dụng Bose Music. 

 

Xóa danh sách các thiết bị đã kết nối trước đó

 

Trên điều khiển từ xa, nhấn giữ nút Bluetooth trong 10 giây. Thanh đèn sẽ nháy xanh dương hai lần, cho biết thiết bị đã xóa thành công danh sách các thiết bị Bluetooth đã kết nối trước đó với loa soundbar.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *