Không thể cập nhật phần mềm loa Bose bằng ứng dụng Bose Connect

Đánh giá

Không thể cập nhật phần mềm bằng ứng dụng Bose Connect

Hãy thử cách sau:

  • Đảm bảo mức pin trên 20%. Mức pin phải trên 20% để cài đặt bản cập nhật
  • Nếu bạn gặp vấn đề khi cập nhật phần mềm sản phẩm qua ứng dụng Bose Connect, hãy thử cập nhật sản phẩm bằng cách kết nối sản phẩm với máy tính qua cáp USB
  • Đảm bảo bạn đang chạy phiên bản ứng dụng Connect mới nhất
  • Thử xóa danh sách thiết bị đã ghép đôi trong loa Bose và thiết bị hỗ trợ Bluetooth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *