Khôi phục cài đặt gốc cho Loa Bose Home Speaker 500

5/5 - (12 bình chọn)

Khôi phục về cài đặt khi xuất xưởng sẽ xóa tất cả cài đặt nguồn, âm lượng và mạng khỏi hệ thống đồng thời đưa hệ thống về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng.

Để khôi phục cài đặt khi xuất xưởng, đồng thời nhấn giữ nútVolume – (Giảm âm lượng) và AUX trong 10 giây.

Để thiết lập lại hệ thống, mở ứng dụng Bose Music và làm theo hướng dẫn trên ứng dụng. Nếu bạn có nhiều sản phẩm, chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái sau đó chạm vào dấu + để thêm sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *