Bộ xử lý tín hiệu âm thanh của Bose cung cấp khả năng xử lý và điều khiển tín hiệu âm thanh tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hiện nay đối với chuyển đổi kỹ thuật số có độ trễ thấp, chất lượng cao và các ứng dụng âm thanh có độ ồn thấp / dải động cao.