Dòng loa CHR có tính linh hoạt và chất lượng cao với ba mẫu loa khác nhau được trang bị thùng loa chất liệu gỗ ép và tối ưu các tính năng thực tế để mang lại hiệu suất tuyệt vời trong một loạt các môi trường cần tăng cường âm thanh.