Được phát triển và sản xuất tại Mỹ, Dòng loa Concert Club Series đã được công nhận khắp nơi trên thế giới. Mark V series là dòng sản phẩm đại diện cho việc thiết kế lại toàn bộ dòng Concert Club IV trước đó, giới thiệu 3 mẫu sử dụng trong nhà, 3 loa siêu trầm và 3 model giám sát. Trong khi vẫn duy trì được tính di động khá tốt và dễ lắp đặt được kế thừa từ thế hệ trước đó, cũng như ý tưởng thiết kế đồng dạng và âm thanh tuyệt hảo, Mark V series tiêu biểu cho dòng sản phẩm cấp mới với hiệu năng toàn diện.