ICONYX Gen5 đại diện cho công nghệ lái chùm tia mới nhất, tích hợp sức mạnh của các thuật toán lái chùm tia tiên tiến với sự điều khiển trực quan của phần mềm RHAON II System Designer mới của Renkus-Hein.