Loa Bose Professional Panaray được thiết kế cho các hệ thống được cài đặt và có các mảng trình điều khiển toàn dải, loại bỏ sự cần thiết của loa tweeter và chéo, để cung cấp độ tin cậy vượt trội và âm thanh rõ ràng tự nhiên. Ngoài ra, các thiết kế Array có khớp nối cung cấp phạm vi phủ rộng, thậm chí có thể loại bỏ số lượng loa cần thiết cho nhiều cài đặt. Chọn mô hình Panaray được đánh giá cho cài đặt ngoài trời.