Loa Mảng linh hoạt Bose là loa tăng cường âm thanh toàn dải định dạng nhỏ cung cấp điều khiển mẫu phủ sóng dọc. Chúng được thiết kế để sử dụng trong các cài đặt trong nhà cỡ nhỏ đến trung bình và cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng di động.