Loa mảng Bose RoomMatch DeltaQ được thiết kế để cài đặt cố định và có các ống dẫn sóng định dạng lớn, với lựa chọn 42 mẫu phủ sóng cung cấp khả năng kiểm soát phủ sóng tốt nhất, chất lượng âm thanh và âm thanh rõ ràng ngay cả ở những địa điểm có âm thanh khó.