Loa mảng DeltaQ (DeltaQ Arrays) được Bose phát triển với các mẫu phủ sóng có thể lựa chọn, âm thanh chính xác hơn đến các khu vực khán giả để có chất lượng âm thanh tốt nhất và rõ ràng trong toàn bộ khu vực nghe.