BBS là thương hiệu sản xuất những dòng sản phẩm thiết bị âm thanh, điện tử hàng đầu.