Qu Series của Allen & Heath khai thác toàn bộ tiềm năng của công nghệ trộn kỹ thuật số, với khả năng gọi lại toàn bộ các cài đặt (bao gồm cả vị trí fader cực kỳ quan trọng và khuếch đại tiền khuếch đại),…