Các nút điều khiển micro thoại Loa SoundLink Micro Bluetooth

Đánh giá

Nút multi-function điều khiển các cuộc gọi micro thoại trên thiết bị di động từ loa. Dưới đây là danh sách các chức năng của micro thoại.

thay đổi ngôn ngữ loa bose soundlink micro bluetooth
 

Thực hiện cuộc gọi:
Nhấn và giữ nút Multi-function để kích hoạt quay số bằng giọng nói (Siri)

Nhận cuộc gọi:
Nhấn nút Multi-function

Từ chối cuộc gọi:
Nhấn và giữ nút Multi-function

Kết thúc cuộc gọi:
Nhấn nút Multi-function

Trả lời cuộc gọi đến thứ hai và giữ máy cuộc gọi hiện tại:
Khi đang gọi, nhấn nút multi-function

Chuyển đổi giữa các cuộc gọi:
Nhấn vào nút Multi-function hai lần

Tắt tiếng cuộc gọi:
Nhấn và giữ đồng thời các nút + và – . Nhấn và giữ lại để bật tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *